Mer tid för barnen och ge föräldrarna löpande insyn i verksamheten!

Pedagogernas app heter Våra-Barn och finns tillgänglig för Android™, iPhone+iPad och webben.

Med hjälp av Våra-Barn kan du som pedagog bland annat:

  • Dokumentera den pedagogiska verksamheten på ett snabbt och enkelt sätt.
  • Följa upp de mål som är uppsatta för förskolan.
  • Skicka och ta emot meddelanden från föräldrarna.
  • Lägga upp viktiga händelser och aktiviteter.
  • Se vilka barn som är frånvarande.
  • Lägga upp veckomatsedel.
  • Lägga upp viktiga dokument.

 

Go to top